jak zrobić kwerendę wybierającą w Access
24 luty

Funkcja DLookUp w MS Access

Kilka uwag o funkcji DlookUp w bazach danych Access: Funkcji DLookup używamy najczęściej do pobierania wartości konkretnego pola z określonego zestawu rekordów (domeny). Funkcję DLookup można używać zarówno w modułach języka Visual Basic for …