Access podstawy

Access podstawy

Szkolenie Access dla początkujących przeznaczone przede wszystkim dla osób chcących poznać podstawy projektowania i obsługi baz danych. Szkolenie odbywa się w formie zdalnej.

Robimy kwerendę wybierającą w Access

jak zrobić kwerendę wybierającą w Access

Czasami musimy zrobić w accesie kwerendę. Przedstawiamy film i pokazujemy jak zrobić kwerendę wybierającą, ale zapraszamy na nasze szkolenia.

W filmie pokazujemy jak utworzyć prostą kwerendę wybierającą w bazie danych MS ACCESS

Proste kwerendy wybierające

Funkcja DLookUp w MS Access

jak zrobić kwerendę wybierającą w Access

Kilka uwag o funkcji DlookUp w bazach danych Access:

Funkcji DLookup używamy najczęściej do pobierania wartości konkretnego pola z określonego zestawu rekordów (domeny). Funkcję DLookup można używać zarówno w modułach języka Visual Basic for Applications (VBA), ale także w wyrażeniach obliczeniowych. Takich, które używamy w formularzach i raportach. Jeśli chcemy wyświetlić na formularzu pole, które nie znajduje się w źródle rekordów formularza lub raportu, tylko w innej tabeli jedną z możliwości jest użycie wspomnianej funkcji.

Składnia funkcji; DLookup(pole,domena [,kryteria). 

Wszystkie argumenty funkcji muszą być w cudzysłowie.
pole – nazwa szukanego pola (kolumny) z tabeli nie związanej z formularzem.
domena– nazwa tabeli, która zawiera szukane pole.
kryteria – opcjonalny argument, ale bardzo ważny. Używany do wskazania relacji (połączenia) między szukanym polem (kolumną) w tabeli nie związanej z formularzem.

Przykład:
DLookUP(“[cena]”;”[tblProdukty]”;”[id_rekordu]=[id_produktu]”)
gdzie
[cena] – kolumna do wyświetlania na aktywnym formularzu
[tblProdukty] – tabela z, której wyszukujemy kolumnę [Cena]
[id_rekordu]=[id_produktu] – warunek złączenia (relacja)

Funkcji DLookup można używać z polem kombi (Combo Box). Wtedy jednak wybór rekordu z tego pola nie odświeża automatycznie informacji w polu tekstowym.