Opis Szkolenia: Szkolenie Oracle dla początkujących

 

Szkolenie: Szkolenie Oracle dla początkujących  obejmuje podstawowe informacje na temat SQL w Oracle. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia pobieraniem danych z tabeli, sortowaniem wyników zapytania oraz filtrowanie danych w ORACLE. Ponadto na szkoleniu omawiane są sposoby łączenia tabel podstawy zapytań DDL i DML oraz podzapytania i wybrane funkcje.

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny).

 

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego
Ceny:

 • 1 210 zł /os
 • Każda kolejna osoba 500 zł (przy min. 3 osobach)
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

 

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

Szkolenia ORACLE SQL

Szczegółowy plan szkolenia:

Pobieranie danych z tabeli

 • Składnia polecenia SELECT.
 • Podstawy zapytań  z użyciem SELECT.
 • Zapytania wybierające.
 • Wyrażenia w zapytaniach .
 • Stosowanie aliasów.
 • Ograniczenia aliasów kolumn.

Filtrowanie wyników zapytania

 • Klauzula WHERE.
 • Operatory porównania.
 • Warunek LIKE.
 • Warunek BETWEEN … AND oraz IN.
 • Warunek IS NULL i IS NOT NULL.
 • Operatory logiczne AND, OR i NOT.
 • Stosowanie kilku warunków w klauzuli WHERE.
 • Kolejność wykonywania operatorów.
 • Zmiana kolejności wykonywania działań .
 • DISTINCT: możliwości i ograniczenia.

 Sortowanie danych

 • ORDER BY.
 • Sortowanie po wielu kolumnach.
 • Kolejność sortowania.
 • Sortowanie wielopoziomowe.

 

Wykorzystanie funkcji w zapytaniach SQL

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Konwersja typów .
 • Zagnieżdżanie funkcji.
 • Konwersja dat.
 • Operacje na stringach.
 • Obsługa wartości NULL.

Funkcje agregujące

 • Klauzula GROUP BY.
 • Grupowanie po wielu kolumnach.
 • Warunki WHERE w funkcjach agregujących.
 • Warunki HAVING w funkcjach agregujących.
 • Zastosowanie klauzuli ROLLBACK w grupowaniu.

Łączenie tabel

 • Typy złączeń
 • Zastosowanie aliasów w łączeniu tabel.
 • Wykorzystanie klauzuli WHERE w łączeniu tabel.
 • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN.
 • Złączenie zewnętrzne LEFT, RIGHT.
 • Złączenie NATURAL JOIN a klucz obcy

Transakcje

 • Komendy COMMIT, ROLLBACK
 • Ograniczenia komendy ROLLBACK

Zapytania zagnieżdżone i podzapytania

 • Podzapytania
 • Stosowanie zapytań zagnieżdżonych w klauzuli SELECT
 • Funkcje agregujące w podzapytaniu
 • Wykorzystanie operatorów  wielowierszowych IN, ALL, ANY
 • Podzapytania skorelowane

 Komendy DDL

 • Komenda INSERT
 • Komenda UPDATE
 • Komenda DELETE
 • Usuwanie tabeli DROP TABLE
 • Komenda DESCRIBE