Szczegóły SQL w MySQL dla początkujących

Opis Szkolenia: Szkolenie Sql w MySql

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat zapytań do baz danych w oparciu o język MySQL. Podczas szkolenia: Szkolenie Sql w MySql , omawiane są zagadnienia związane z filtrowaniem wyników zapytania, sortowaniem danych wykorzystania podstawowych funkcji w MySQL. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy łączenia tabel i zapytań DDL.

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny)

 Sprawdź dostępne terminy !!

 

Szkolenia otwarte. Realizowane w salach EduMade. Szkolenie zamknięte. Realizowane w Sali zamawiającego.
Ceny:

 •  1 610 zł netto /os – przy zgłoszeniu 1 osoby.
 • 1 590 zł netto /os przy zgłoszeniu 2 osób.
 •  1 540 zł netto/os przy zgłoszeniu 3 osób.
 • 1 100  zł netto/os przy zgłoszeniu 4 osób.
Ceny:

 • 1 150 zł netto/os
 •  Każda kolejna osoba 450 zł netto
 • Rabaty dla większych grup

 

 Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Obiad.
 • W trakcie szkolenia kawa, herbata, zimne napoje, cathering
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 •  Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 •  14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.

 

 

 Szczegółowy plan szkolenia:

Pobieranie danych z tabeli

 • Składnia polecenia SELECT.
 • Podstawy zapytań  z użyciem SELECT.
 • Zapytania wybierające.
 • Wyrażenia w zapytaniach .
 • Stosowanie aliasów.
 • Ograniczenia aliasów kolumn.

Filtrowanie wyników zapytania

 • Klauzula WHERE.
 • Operatory porównania.
 • Warunek LIKE.
 • Warunek BETWEEN … AND oraz IN.
 • Warunek IS NULL i IS NOT NULL.
 • Operatory logiczne AND, OR i NOT.
 • Stosowanie kilku warunków w klauzuli WHERE.
 • Kolejność wykonywania operatorów.
 • Zmiana kolejności wykonywania działań .
 • DISTINCT: możliwości i ograniczenia.

 Sortowanie danych

 • ORDER BY.
 • Sortowanie po wielu kolumnach.
 • Kolejność sortowania.
 • Sortowanie wielopoziomowe.

Wykorzystanie funkcji w zapytaniach SQL

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Konwersja typów .
 • Zagnieżdżanie funkcji.
 • Konwersja dat.
 • Operacje na stringach.
 • Obsługa wartości NULL.

Funkcje agregujące

 • Klauzula GROUP BY.
 • Grupowanie po wielu kolumnach.
 • Warunki WHERE w funkcjach agregujących.
 • Warunki HAVING w funkcjach agregujących.

Łączenie tabel

 • Typy złączeń
 • Zastosowanie aliasów w łączeniu tabel.
 • Wykorzystanie klauzuli WHERE w łączeniu tabel.
 • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN.
 • Złączenie zewnętrzne LEFT, RIGHT.

 Zapytania zagnieżdżone i podzapytania

 • Podzapytania
 • Stosowanie zapytań zagnieżdżonych w klauzuli SELECT
 • Funkcje agregujące w podzapytaniu
 • Wykorzystanie operatorów  wielowierszowych IN, ALL, ANY
 • Podzapytania skorelowane

Komendy DDL

 • Komenda INSERT
 • Komenda UPDATE
 • Komenda DELETE
 • Usuwanie tabeli DROP TABLE
 • Komenda DESCRIBE

Dowiedz się jak zamówić szkolenie