Szczegóły MySQL dla zaawansowanych

Opis Szkolenia:

Szkolenie MySql dla zaawansowanych

Szkolenie obejmuje zaawansowane informacje na temat języka MySQL w zarządzaniu danymi. Podczas szkolenia: Szkolenie MySql dla zaawansowanych omawiane są zagadnienia związane teorią projektowania baz danych, błędy projektowe, zastosowaniem narzędzi klienckich w MySQL. Ponadto na szkoleniu omawiane są sposoby łączenia tabel i zapytania DDL i DML, zastosowanie widoków oraz badanie wydajności zapytań w MySQL.

 Szkolenie trwa 2 dni (12 godzin).

 Sprawdź dostępne terminy !!

 

Szkolenia otwarte. Realizowane w salach EduMade. Szkolenie zamknięte. Realizowane w Sali zamawiającego.
Ceny:

 • 1 050 zł netto /os – przy zgłoszeniu 1 osoby.
 • 1 000 zł netto /os przy zgłoszeniu 2 osób.
 • 950 zł netto/os przy zgłoszeniu 3 osób.
 • 900  zł netto/os przy zgłoszeniu 4 osób.
Ceny:

 • 990 zł netto/os
 • Każda kolejna osoba 420 zł netto
 •  Rabaty dla większych grup

 

 Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 •  Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 •  Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 •  Obiad.
 •  W trakcie szkolenia kawa, herbata, zimne napoje, cathering.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.

 

 Szczegółowy plan szkolenia:

 

Podstawy relacyjnych bazy danych

 • Pojęcie relacji.
 • Anomalie,
 • Postacie normalne.
 • Tabela, wiersz, kolumna.
 • Klucz, klucz główny. Indeksy, zastosowania i rodzaje indeksów.
 • Klucze obce i powiązania między tabelami
 • Inne narzędzia graficzne.

 

Język SQL

 • Konstrukcja SELECT,
 • Funkcje i operatory,
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
 • Porządkowanie danych – ORDER BY,
 • Klauzule LIMIT, OFFSET,
 • Operacje teoriomnogościowe (UNION, realizacja różnicy i części wspólnej),
 • Łączenie wielu tabel,
 • Grupowanie wierszy,
 • Funkcje agregujące,
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,

Projektowanie baz danych na przykładzie

 • Proces projektowania baz danych,
 • Notacje schematów baz danych,
 • Wzorce projektowe

Schemat bazy danych w SQL (DDL)

 • Typy danych,
 • Tworzenie tabel – CREATE TABLE,
 • Badanie spójności danych.

Dodawanie i modyfikacja danych (DML)

 • Dodawania danych – INSERT,
 • Modyfikacje danych – UPDATE,
 • Usuwanie danych – DELETE.

 

Widoki

 • Tworzenie i zastosowanie widoków – CREATE VIEW,
 • Usuwanie i modyfikacja widoków – DROP VIEW.

 

Badanie wydajności zapytań.

Sprawdź jak zamówić szkolenie