Opis szkolenia: Szkolenie Access dla zaawansowanych:

Szkolenie obejmuje zaawansowane informacje na temat projektowania baz danych w programie MS Access, edycji i zastosowanie zaawansowanych indeksów, zaawansowane typy pól. Podczas szkolenia: Szkolenie Access dla zaawansowanych omawiane są zagadnienia związane z wykonywanie  kwerend funkcjonalnych i administracyjne oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiany język SQL  MS Access oraz tworzenie i wykorzystywanie makr.

Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny)

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego
Ceny:

 • 1 150 zł /os
 • Każda kolejna osoba 440 zł (przy min. 3 osobach)
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia
Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

Szczegółowy plan szkolenia:

Tabele.

 • Stosowanie i definiowanie indeksów tablicy.
 • Edycja i zmiana indeksów.
 • Szczegóły właściwości pól: odnośniki, formaty danych, własne reguły sprawdzania poprawności.
 • Edycja odnośników do danych.
 • Typy relacji, więzy integralności.
 • Inne typy pól: OLE, hiperłącza, typy logiczne.

Zaawansowane kwerendy.

 • Funkcje wbudowane MS Access wykorzystywane w kwerendach.
 • Kwerendy krzyżowe.
 • Omówienie kwerend funkcjonalnych.
 • Kwerenda usuwająca.
 • Kwerenda tworząca tabele.
 • Kwerenda aktualizująca.
 • Kwerenda dołączająca.
 • Kwerendy administracyjne: wyszukująca duplikaty, znajdowanie rekordów niedopasowanych.

Wykorzystanie SQL w kwerendach MS Access

 • Składnia instrukcji SELECT.
 • Kwerenda wybierająca z klauzulą WHERE.
 • Operatory porównania LIKE.
 • Operatory logiczne AND, OR, NOT, kolejność operatorów.
 • Jak radzić sobie z wartościami NULL
 • Funkcje agregujące.
 • Zastosowanie klauzuli GROUP BY w zapytaniach.

Zaawansowana obsługa formularzy

 • Formatowanie podformularzy
 • Funkcje grupujące w podformularzach.
 • Wartości domyślne formantów.
 • Obsługa zdarzeń w formularzach i podformularzach.
 • Implementacja kwerend w formularzach.
 • Edycja właściwości formularza.
 • Właściwości elementów formularza: stopka formularza, szczegóły, nagłówek.
 • Formularze uruchomieniowe.
 • Projektowanie panelu przełączania

Zaawansowana obsługa raportów.

 • Grupowanie i sortowanie na raportach.
 • Formanty w raportach.
 • Użycie funkcji w raportach.
 • Raporty z kwerend

Opcje uruchomieniowe bazy danych.

 • Obsługa makr w Access
 • Projektowanie makr w MS Access
 • Obsługa zdarzeń w Microsoft Access.
 • Podłączanie makra do zdarzeń.

Jak zamówić szkolenie ?

mail: biuro@edumade.pl

telefon: 12 313 06 06