Szkolenie Access podstawy

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat projektowania baz danych w programie MS Access. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z budowaniem tabel i relacji pomiędzy nimi, wykonywanie prostych kwerend oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy budowania i wykorzystania formularzy i raportów.

Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny)

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego
Ceny:

 • 1 060 zł /os
 • Każda kolejna osoba 460 zł (przy min. 3 osobach)
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.
 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

szkolenia MS Access

Szczegółowy plan szkolenia:

Podstawowe  informacje o bazach danych w MS Access:

 • Jak zaprojektować bazę danych ? podstawowe informacje o modelu relacyjnym.
 • Nazewnictwo obiektów w bazie danych Access.
 • Relacyjny model baz danych vs. inne modele.
 • Relacje miedzy tabelami.
 • Klucze podstawowe i ich wykorzystanie.
 • Dane testowe w bazie danych Access.

Możliwości interfejsu programu MS Access

 • Omówienie podstawowych opcji menu.
 • Przegląd obiektów .
 • Opcje sortowanie i wyszukiwania rekordów.
 • Najczęściej wykorzystywane opcje przełączania widoków obiektów w MS Access.

Tworzenie tabel

 • Zastosowanie i możliwości kreatora tabel.
 • Projektowanie pól w tabelach.
 • Podstawy właściwości pół w tabelach.
 • Indeksowanie pół w tabelach.
 • Maski wprowadzania.
 • Definiowanie reguł sprawdzania poprawności.
 • Wartości domyślne

Podstawowe operacje na rekordach w bazie danych.

 • Proste metody wyszukiwania.
 • Sortowanie rekordów.
 • Edycja pół w widoku tabeli.

Zastosowanie kwerend.

 • Kwerendy z wykorzystaniem kreatora prostych kwerend.
 • Kwerendy wyszukujące.
 • Kwerendy wyszukujące w widoku projektu.
 • Pola obliczeniowe w kwerendach
 • Edycja kwerend

Stosowanie formularzy

 • Kreator formularzy
 • Podstawowe formanty na formularzach MS Access.
 • Zastosowanie prostych podformularzy.
 • Wydruki danych z formularzy.
 • Edycja formularza.
 • Podstawy układu formularza.
 • Właściwości wyglądu formularzy.

Stosowanie raportów

 • Kreator raportów.
 • Jak wstawić logo firmy w raporcie MS Access ?
 • Opcje podsumowywania w raportach MS Access.
 • Drukowanie raportów.

Dane zewnętrzne w MS Access.

 • Importowanie danych
 • Eksport
 • Łączenie danych z innych źródeł.

Jak zamówić szkolenie ?

mail: biuro@edumade.pl

telefon: 12 313 06 06