SQL w ORACLE dla zaawansowanych

Plan szkolenia: SQL w ORACLE dla zaawansowanych

Zarządzanie użytkownikami.

 • Dodawanie praw użytkowników
 • Administrowanie prawami – GRANT
 • Role użytkowników
 • Role systemowe
 • Odbieranie praw- REMOVE

Obiekty i zarządzanie schematem

 

 • Modyfikacje struktury tabeli- ALTER
 • Więzy integralności i ich zstosowanie
 • Dodawanie więzów integralności
 • Modyfikacja i usuwanie więzów integralności.
 • Tworzenie indeksów w tabelach.
 • Usuwanie indeksów.

 

 Instrukcje warunkowe w SQL ORACLE

 • Instrukcja warunkowa CASE
 • Składnia instrukcji CASE
 • Stosowanie instrukcji warunkowych
 • Ograniczenia instrukcji warunkowych

 

Realizacja transakcji w ORACLE

 • Podstawowy FLASHBACK
 • Znacznik czasu – TIMESTAMP
 • Wykorzystanie znacznika czasu w operacjach FLASHBACK
 • Ustawienia auto commit
 • Rollback
 • Projektowanie tabel transakcyjnych

 

Grupowanie danych

 • ROLLUP- praktyczne zastosowanie
 • CUBE
 • Klauzula GRUPING SET w agregowaniu danych
 • GROUPING

 

Wrażenia regularne

 • Wzorce wyrażeń regularnych
 • Stosowanie wyrażeń
 • REG EXP

 

Dane hierarchiczne

 • Struktura drzewa
 • Warunki w strukturach drzewa
 • Praktyczne zastosowanie struktur drzewiastych

Szczegóły szkolenia.