ORACLE szkolenia

W zakresie szkoleń związanych z: ORACLE szkolenia  oferujemy szkolenia dla początkujących i zaawansowanych. W ofercie znajdują się również szkolenia z podstaw programowania PL/SQL i administracją ORACLE.

SQL w  Oracle szkolenie dla początkujących.  Dowiedz się więcej…

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat SQL w Oracle. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia pobieraniem danych z tabeli, sortowaniem wyników zapytania oraz filtrowanie danych w ORACLE. Ponadto na szkoleniu omawiane są sposoby łączenia tabel podstawy zapytań DDL i DML oraz podzapytania i wybrane funkcje.

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny).

SQL w ORACLE dla zaawansowanych . Dowiedz się więcej

Szkolenie obejmuje zaawansowane wykorzystanie SQL w ORACLE. Podczas szkolenia poruszane są miedzy innymi zagadnienia związane nadawaniem i odbieraniem praw użytkownikom, definicja ról, nadawanie ról. Ponadto realizacja instrukcji warunkowych CASE, modyfikowanie struktury tabel, więzy integralności, wyrażenia regularne, struktury drzewa i wiele innych.

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin)