Szczegółowy plan szkolenia: MySQL dla zaawansowanych

 

Podstawy relacyjnych bazy danych

 • Pojęcie relacji.
 • Anomalie,
 • Postacie normalne.
 • Tabela, wiersz, kolumna.
 • Klucz, klucz główny. Indeksy, zastosowania i rodzaje indeksów.
 • Klucze obce i powiązania między tabelami.
 • Mysql,
 • Inne narzędzia graficzne.

 

Język SQL

 • Konstrukcja SELECT,
 • Funkcje i operatory,
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
 • Porządkowanie danych – ORDER BY,
 • Klauzule LIMIT, OFFSET,
 • Operacje teoriomnogościowe (UNION, realizacja różnicy i części wspólnej),
 • Łączenie wielu tabel,
 • Grupowanie wierszy,
 • Funkcje agregujące,
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,

Projektowanie baz danych na przykładzie

 • Proces projektowania baz danych,
 • Notacje schematów baz danych,
 • Wzorce projektowe

Schemat bazy danych w SQL (DDL)

 • Typy danych,
 • Tworzenie tabel – CREATE TABLE,
 • Badanie spójności danych.

Dodawanie i modyfikacja danych (DML)

 • Dodawania danych – INSERT,
 • Modyfikacje danych – UPDATE,
 • Usuwanie danych – DELETE.

 

Widoki

 • Tworzenie i zastosowanie widoków – CREATE VIEW,
 • Usuwanie i modyfikacja widoków – DROP VIEW.

Badanie wydajności zapytań.

Szczegóły szkolenia.