Szkolenie zdalne.

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat arkusza kalkulacyjnego MS  Excel. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane podstawą obsługi programu, zapoznanie ze środowiskiem programu, definicje komórek, arkuszy i skoroszytów. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy użycia formuł i funkcji, stosowanie wykresów oraz wstęp do analizy danych.

Sprawdź inne terminy szkoleń otwartych:

Szczegółowy plan szkolenia:

 Środowisko MS Excel

 • Omówienie okna programu i wstążki.
 • Arkusze, skoroszyty
 • Wprowadzanie danych w komórkach
 • Edycja danych w komórkach

Podstawowe operacje na komórkach

 • Dostępne typy danych w komórkach
 • Czcionki
 • Obramowanie
 • Desenie
 • Wyrównanie
 • Style

Nawigowanie, kopiowanie i przenoszenie danych

 • Wprowadzanie danych, edycja komórek
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
 • Praca z wieloma arkuszami
 • Opcje wytnij, wklej, wklej specjalnie
 • Wypełnianie komórek seriami danych
 • Typy danych
 • Autowypełnianie

Formuły i funkcje

 • Co to są formuły?
 • Tworzenie, edycja i kopiowanie
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Odwołania między arkuszami i skoroszytami
 • Odwołania cykliczne
 • Formatowanie warunkowe
 • Wstawianie i modyfikowanie formuł
 • Adresowanie względne i bezwzględne, adresy mieszane
 • Autosumowanie
 • Agregowanie danych (SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, POLICZ)
 • instrukcja warunkowa JEŻELI (prosta)
 • nazwy obszarów

Analiza danych

 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Ukrywanie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy
 • Ukrywanie formuł i wpisów w komórkach
 • Zabezpieczanie hasłem przed zmianami
 • Zabezpieczenie skoroszytów przed otwarciem

Tworzenie i organizacja skoroszytów

 • Ochrona arkusza i skoroszytu

Wykresy

 • Wstęp do tworzenia wykresów
 • Dobieranie odpowiednich rodzajów wykresów
 • Czytelność wykresów
 • Modyfikowanie wykresów
 • Własne typy wykresów

Drukowanie

 • Drukowanie arkuszy
 • Drukowanie obszarów nieciągłych
 • Drukowanie wykresów

Jak zamówić szkolenie:

mail: biuro@edumade.pl

telefon: 12 313 06 06