Program szkolenia: MS Access podstawy

Podstawowe informacje o bazach danych w MS Access:

 • Jak zaprojektować bazę danych ? podstawowe informacje o modelu relacyjnym.
 • Nazewnictwo obiektów w bazie danych Access.
 • Relacyjny model baz danych vs. inne modele.
 • Relacje miedzy tabelami.
 • Klucze podstawowe i ich wykorzystanie.
 • Dane testowe w bazie danych Access.

Możliwości interfejsu programu MS Access

 • Omówienie podstawowych opcji menu.
 • Przegląd obiektów .
 • Opcje sortowanie i wyszukiwania rekordów.
 • Najczęściej wykorzystywane opcje przełączania widoków obiektów w MS Access.

Tworzenie tabel

 • Zastosowanie i możliwości kreatora tabel.
 • Projektowanie pól w tabelach.
 • Podstawy właściwości pół w tabelach.
 • Indeksowanie pół w tabelach.
 • Maski wprowadzania.
 • Definiowanie reguł sprawdzania poprawności.
 • Wartości domyślne

Podstawowe operacje na rekordach w bazie danych.

 • Proste metody wyszukiwania.
 • Sortowanie rekordów.
 • Edycja pół w widoku tabeli.

Zastosowanie kwerend.

 • Kwerendy z wykorzystaniem kreatora prostych kwerend.
 • Kwerendy wyszukujące.
 • Kwerendy wyszukujące w widoku projektu.
 • Pola obliczeniowe w kwerendach
 • Edycja kwerend

Stosowanie formularzy

 • Kreator formularzy
 • Podstawowe formanty na formularzach MS Access.
 • Zastosowanie prostych podformularzy.
 • Wydruki danych z formularzy.
 • Edycja formularza.
 • Podstawy układu formularza.
 • Właściwości wyglądu formularzy.

Stosowanie raportów

 • Kreator raportów.
 • Jak wstawić logo firmy w raporcie MS Access ?
 • Opcje podsumowywania w raportach MS Access.
 • Drukowanie raportów.

Dane zewnętrzne w MS Access.

 • Importowanie danych
 • Eksport
 • Łączenie danych z innych źródeł.

 

Szczegóły szkolenia