Administracja bazami danych ORACLE

Administracja bazami danych ORACLE

Szkolenie: Administracja bazami danych ORACLE

Szkolenie: Administracja bazami danych ORACLE obejmuje zagadnienia związane z administrowaniem bazami danych w systemie ORACLE. Instancje serwera: SGA, PGA. Struktura fizyczna i logiczna bazy danych. Zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu, role, profile, słowniki systemowe. Audyt i monitorowanie użytkowników. Kopie zapasowe bazy danych, backup, RMAN.

 Szkolenie trwa 3 dni (21 godzin).

 

Szkolenie zamknięte. Realizowane w Sali zamawiającego.
Ceny:

 • od 3 400 zł /os
 • Każda kolejna osoba 900 zł (przy min. 4 osobach)
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

Oracle
Administracja Oracle

Program szkolenia:

 1. Instancja Serwera Oracle

  • SGA – System Global Area
   • Opis struktury pamięci i ich zastosowanie
   • Struktury pamięci, a algorytm LRU
   • Pliki startowe bazy danych (PFILE, SPFILE), opis podstawowych parametrów instancji
  • PGA – Program Global Area
 1. Struktura fizyczna bazy danych Oracle

 2. Struktura logiczna bazy danych Oracle

Opis podziału logicznego bazy danych na: przestrzenie tabel (TABLESPACE), Segmenty, Exenty, Bloki

 1. Użytkownicy i Schematy
  1. Użytkownicy
   • Tworzenie, zarządzanie, usuwanie
   • Przyznawanie i zabieranie uprawnień
   • Zarządzanie rolami bazodanowymi
   • Zarządzanie profilami
 1. Schematy
   • Wprowadzenie
   • Tabele (tworzenie, usuwanie, modyfikacja)
   • Podgląd struktury i danych tabeli (polecenie SELECT)
   • Perspektywy (tworzenie)
   • Więzy integralności (constraints)
   • Indeksy (tworzenie, usuwanie)
   • Sekwencje(tworzenie, usuwanie, modyfikacja)
   • Słowniki bazy danych
 1. Profile i tworzenie profili

 2. Słowniki systemowe

   • user
   • all
   • dba
   • v$
 1. Audyt monitorowanie użytkowników i działań na obiektach

   • Śledzenie użytkownika
   • Śledzenie działań na obiekcie
 1. Backup

   • Wprowadzenie
   • Rodzaje backupów
   • Backup bazy danych
   • Konfiguracja automatycznego backupu
 1. Eksport i import danych

 

   • EXP/IMP
   • EXPDP/IMPDP
   • różnice pomiędzy EXP/IMP a EXPDP/IMPDP
 1. Recovery Manager(RMAN)

   • podstawowe informacje
   • uruchomienie RMANa
   • wstępna konfiguracja
 1. Tworzenie kopii zapasowych

   • backupy pełne
   • backupy skompresowane
   • backupy przyrostowe
   • walidacja bazy
 1. Odtwarzanie bazy danych

   • przywracanie bazy z backupów
   • przywracanie bazy z backupów do punktu w czasie
   • walidacja backupów