Podstawy MS Access

Film pokazuje podstawowe wiadomości o kwerendach podsumowujących w MS Access. Ponieważ zauważamy wiele pytań, jak wykonać kwerendę sumującą prezentujemy krótki film

W filmie pokazujemy podstawy, ale odsyłamy na nasze szkolenia

Jak zrobić kwerendę sumującą Access