Robimy kwerendę wybierającą w Access

Czasami musimy zrobić w accesie kwerendę. Przedstawiamy film i pokazujemy jak zrobić kwerendę wybierającą, ale zapraszamy na nasze szkolenia.

W filmie pokazujemy jak utworzyć prostą kwerendę wybierającą w bazie danych MS ACCESS

Proste kwerendy wybierające