Funkcja DLookUp w MS Access

jak zrobić kwerendę wybierającą w Access

Kilka uwag o funkcji DlookUp w bazach danych Access:

Funkcji DLookup używamy najczęściej do pobierania wartości konkretnego pola z określonego zestawu rekordów (domeny). Funkcję DLookup można używać zarówno w modułach języka Visual Basic for Applications (VBA), ale także w wyrażeniach obliczeniowych. Takich, które używamy w formularzach i raportach. Jeśli chcemy wyświetlić na formularzu pole, które nie znajduje się w źródle rekordów formularza lub raportu, tylko w innej tabeli jedną z możliwości jest użycie wspomnianej funkcji.

Składnia funkcji; DLookup(pole,domena [,kryteria). 

Wszystkie argumenty funkcji muszą być w cudzysłowie.
pole – nazwa szukanego pola (kolumny) z tabeli nie związanej z formularzem.
domena– nazwa tabeli, która zawiera szukane pole.
kryteria – opcjonalny argument, ale bardzo ważny. Używany do wskazania relacji (połączenia) między szukanym polem (kolumną) w tabeli nie związanej z formularzem.

Przykład:
DLookUP(“[cena]”;”[tblProdukty]”;”[id_rekordu]=[id_produktu]”)
gdzie
[cena] – kolumna do wyświetlania na aktywnym formularzu
[tblProdukty] – tabela z, której wyszukujemy kolumnę [Cena]
[id_rekordu]=[id_produktu] – warunek złączenia (relacja)

Funkcji DLookup można używać z polem kombi (Combo Box). Wtedy jednak wybór rekordu z tego pola nie odświeża automatycznie informacji w polu tekstowym.

Access, jak zobaczyć ukryte obiekty

jak zrobić kwerendę wybierającą w Access

Aby zobaczyć ukryte obiekty w MS Access :

wybieramy menu: Plik/ Opcje

Bieżąca baza danych. W sekcji Nawigacja wybieramy przycisk “Opcje nawigacji”

Wybieramy opcje “Pokaż ukryte obiekty”

aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.edumade.pl