Szkolenia ORACLE

Szkolenia ORACLE

W zakresie tematu Oracle szkolenie polecamy  szkolenia dla początkujących i zaawansowanych. W ofercie znajdują się również szkolenia z podstaw programowania PL/SQL i administracją ORACLE.

SQL w  Oracle szkolenie dla początkujących. 

Oferta Oracle szkolenia obejmuje podstawowe informacje na temat SQL w Oracle. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia pobieraniem danych z tabeli, sortowaniem wyników zapytania oraz filtrowanie danych w ORACLE. Ponadto na szkoleniu omawiane są sposoby łączenia tabel podstawy zapytań DDL i DML oraz podzapytania i wybrane funkcje.  Dowiedz się więcej…

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny).

SQL w ORACLE dla zaawansowanych .

Szkolenie obejmuje zaawansowane wykorzystanie SQL w ORACLE. Podczas szkolenia poruszane są miedzy innymi zagadnienia związane nadawaniem i odbieraniem praw użytkownikom, definicja ról, nadawanie ról. Ponadto realizacja instrukcji warunkowych CASE, modyfikowanie struktury tabel, więzy integralności, wyrażenia regularne, struktury drzewa i wiele innych.  Dowiedz się więcej

Szkolenie trwa 2 dni (14 godzin)

 

PL/SQL dla początkujących

Szkolenie: Szkolenie programowanie w PL/SQL  obejmuje podstawowe informacje na temat programowania w języku PL/SQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z definiowaniem bloków anonimowych, deklaracji zmiennych pisania własnych funkcji i procedur. Użycie instrukcji sterujących i pętli. Obsługa wyjątków i tablic. Dowiedz się więcej

Szkolenie trwa 2 dni (14 godzin)

 

Administracja bazą danych ORACLE

Szkolenie: Administracja bazami danych ORACLE obejmuje zagadnienia związane z administrowaniem bazami danych w systemie ORACLE. Instancje serwera: SGA, PGA. Struktura fizyczna i logiczna bazy danych. Zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu, role, profile, słowniki systemowe. Audyt i monitorowanie użytkowników. Kopie zapasowe bazy danych, backup, RMAN. Dowiedz się więcej….

Szkolenie trwa 3 dni (21 godzin)