Szkolenia MS SQL Server

Szkolenia MS SQL Serwer

 

Szkolenia SQL Serwer: w zakresie szkoleń MS SQL Serwer oferujemy szkolenia dla początkujących , szkolenia dla zaawansowanych oraz programowanie  języku T-SQL.

SQL  w MS SQL Serwer dla początkujących.

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat projektowania baz danych w programie MS SQL Serwer. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z budowaniem tabel i relacji pomiędzy nimi, wykonywanie prostych kwerend oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy budowania i wykorzystania formularzy i raportów. Dowiedz się więcej…

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin)

 

SQL  w MS SQL Serwer  dla zaawansowanych. 

program już wkrótce

 

Programowanie T-SQL  w MS SQL Serwer  dla zaawansowanych. 

program już wkrótce