Programowanie w PHP

Programowanie w PHP.

Programowanie w PHP – Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat Programowania w PHP. Podczas szkolenia poruszane są min zagadnienia związane ze skryptami wewnątrz HTML, zmienne w PHP, funkcje, operatory, bazy danych, programowanie obiektowe.

 Szkolenie trwa 4 dni (36 godzin).

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego.
Ceny:

 • 1 410 zł /os
 • Każda kolejna osoba 570 zł
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

Programowanie w PHP

Podstawy.

Wprowadzenie

 • Podstawy programowania, algorytmy
 • Zmienne
 • Skrypty wewnątrz HTML
 • Deklarowanie zmiennych
 • Metody przesyłania danych z formularzy HTML
 • Operatory
 • Komentarze w PHP

Podstawy składni języka

 

 • Instrukcje warunkowe: if… else
 • Pętle for, SWITCH
 • Pętle WHILE, DO WHILE
 • Tablice
 • Tablice jednowymiarowe
 • Tablice wielowymiarowe
 • Definiowanie indeksu tablicy

 

 Funkcje

 • Składnia
 • Argumenty
 • Funkcje bezargumentowe
 • Funkcje zwracające wartość
 • Wartości zwracane
 • Funkcje rekurencyjne i ich zastosowanie zastosowanie
 • Zastosowanie funkcji
 • Instrukcja include() lub require() – praca w plikami zewnętrznymi.

 

Data i czas

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Funkcja datę — formatowanie czasu i daty w PHP
 • Konwersja dat.
 • Znaki ucieczki w funkcji date
 • Funkcja mktime

 

Operacje na ciągach

 • Liczby losowe
 • Wyznaczanie zakresu liczb losowych
 • Łączenie ciągów tekstowych
 • Funkcje implode i explode
 • Wyszukiwanie ciągu w tekście funkcja strpos()
 • Zamiana ciągu na wielkie litery
 • Funkcja substr().

 

Wyrażenia regularne

 • Tworzenie wyrażeń regularnych
 • Wzorce wyrażeń regularnych
 • Praktyczne zastosowanie wyrażeń regularnych w formularzach

 

Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP

 • Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP z nagłówkami
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP bez nagłówków

Tworzenie, otwieranie i usuwanie plików

 • Tryby otwarcia plików
 • Czytanie plików
 • Definicja uchwytów plików
 • Zapis do pliku

 Współpraca z bazami danych

 • Połącznie z bazą danych
 • Zamykanie połączenia
 • Pobieranie danych z bazy danych
 • Wstawianie danych przez formularz HTML
 • Podstawowe wiadomości o zabezpieczeniach dostępu do baz danych

Programowanie obiektowe

 • Podstawy teoretyczne programowania obiektowego
 • Tworzenie klas
 • Obiekty
 • Definiowanie metod
 • Metody dziedziczenia
 • Konstruktory i destruktory
 • Deklaracja zmiennych w klasach

 Filtrowanie niebezpiecznych znaków

 • Podstawowe metody zapobiegania włamaniom na stronę
 • Podstawy bezpieczeństwa witryny internetowej

Jak zamówić szkolenie ?

mail: biuro@edumade.pl

telefon: 12 313 06 06