Szkolenia Access

Szkolenia MS Access

Szkolenia Access

Szkolenia Access: w zakresie szkoleń MS Access oferujemy szkolenia dla początkujących , szkolenia dla zaawansowanych oraz VBA w Access.

Szkolenie  dla początkujących.

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat projektowania baz danych w programie MS Access. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z budowaniem tabel i relacji pomiędzy nimi, wykonywanie prostych kwerend oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy budowania i wykorzystania formularzy i raportów.  Dowiedz się więcej…

Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny)

 

 

Szkolenie  dla zaawansowanych. 

Szkolenie obejmuje zaawansowane informacje na temat projektowania baz danych , edycji i zastosowanie zaawansowanych indeksów, zaawansowane typy pól. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z wykonywanie  kwerend funkcjonalnych i administracyjne oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiany język SQL  oraz tworzenie i wykorzystywanie makr. Dowiedz się więcej…

Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny)

 

 

Szkolenie VBA w Access . dowiedz się więcej ….

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na tema programowania w języku VBA dla MS Access.

Program już wkrótce !

 

 

 

Szkolenia MS SQL Server

MS SQL Server

Szkolenia MS SQL Serwer

 

Szkolenia SQL Serwer: w zakresie szkoleń MS SQL Serwer oferujemy szkolenia dla początkujących , szkolenia dla zaawansowanych oraz programowanie  języku T-SQL.

SQL  w MS SQL Serwer dla początkujących.

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat projektowania baz danych w programie MS SQL Serwer. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z budowaniem tabel i relacji pomiędzy nimi, wykonywanie prostych kwerend oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy budowania i wykorzystania formularzy i raportów. Dowiedz się więcej…

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin)

 

SQL  w MS SQL Serwer  dla zaawansowanych. 

program już wkrótce

 

Programowanie T-SQL  w MS SQL Serwer  dla zaawansowanych. 

program już wkrótce

 

Szkolenia ORACLE

Szkolenia Oracle

Szkolenia ORACLE

W zakresie tematu Oracle szkolenie polecamy  szkolenia dla początkujących i zaawansowanych. W ofercie znajdują się również szkolenia z podstaw programowania PL/SQL i administracją ORACLE.

SQL w  Oracle szkolenie dla początkujących. 

Oferta Oracle szkolenia obejmuje podstawowe informacje na temat SQL w Oracle. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia pobieraniem danych z tabeli, sortowaniem wyników zapytania oraz filtrowanie danych w ORACLE. Ponadto na szkoleniu omawiane są sposoby łączenia tabel podstawy zapytań DDL i DML oraz podzapytania i wybrane funkcje.  Dowiedz się więcej…

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godziny).

SQL w ORACLE dla zaawansowanych .

Szkolenie obejmuje zaawansowane wykorzystanie SQL w ORACLE. Podczas szkolenia poruszane są miedzy innymi zagadnienia związane nadawaniem i odbieraniem praw użytkownikom, definicja ról, nadawanie ról. Ponadto realizacja instrukcji warunkowych CASE, modyfikowanie struktury tabel, więzy integralności, wyrażenia regularne, struktury drzewa i wiele innych.  Dowiedz się więcej

Szkolenie trwa 2 dni (14 godzin)

 

PL/SQL dla początkujących

Szkolenie: Szkolenie programowanie w PL/SQL  obejmuje podstawowe informacje na temat programowania w języku PL/SQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z definiowaniem bloków anonimowych, deklaracji zmiennych pisania własnych funkcji i procedur. Użycie instrukcji sterujących i pętli. Obsługa wyjątków i tablic. Dowiedz się więcej

Szkolenie trwa 2 dni (14 godzin)

 

Administracja bazą danych ORACLE

Szkolenie: Administracja bazami danych ORACLE obejmuje zagadnienia związane z administrowaniem bazami danych w systemie ORACLE. Instancje serwera: SGA, PGA. Struktura fizyczna i logiczna bazy danych. Zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu, role, profile, słowniki systemowe. Audyt i monitorowanie użytkowników. Kopie zapasowe bazy danych, backup, RMAN. Dowiedz się więcej….

Szkolenie trwa 3 dni (21 godzin)

Programowanie w PHP

Programowanie w PHP

Programowanie w PHP.

Programowanie w PHP – Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat Programowania w PHP. Podczas szkolenia poruszane są min zagadnienia związane ze skryptami wewnątrz HTML, zmienne w PHP, funkcje, operatory, bazy danych, programowanie obiektowe.

 Szkolenie trwa 4 dni (36 godzin).

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego.
Ceny:

 • 1 410 zł /os
 • Każda kolejna osoba 570 zł
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

Programowanie w PHP

Podstawy.

Wprowadzenie

 • Podstawy programowania, algorytmy
 • Zmienne
 • Skrypty wewnątrz HTML
 • Deklarowanie zmiennych
 • Metody przesyłania danych z formularzy HTML
 • Operatory
 • Komentarze w PHP

Podstawy składni języka

 

 • Instrukcje warunkowe: if… else
 • Pętle for, SWITCH
 • Pętle WHILE, DO WHILE
 • Tablice
 • Tablice jednowymiarowe
 • Tablice wielowymiarowe
 • Definiowanie indeksu tablicy

 

 Funkcje

 • Składnia
 • Argumenty
 • Funkcje bezargumentowe
 • Funkcje zwracające wartość
 • Wartości zwracane
 • Funkcje rekurencyjne i ich zastosowanie zastosowanie
 • Zastosowanie funkcji
 • Instrukcja include() lub require() – praca w plikami zewnętrznymi.

 

Data i czas

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Funkcja datę — formatowanie czasu i daty w PHP
 • Konwersja dat.
 • Znaki ucieczki w funkcji date
 • Funkcja mktime

 

Operacje na ciągach

 • Liczby losowe
 • Wyznaczanie zakresu liczb losowych
 • Łączenie ciągów tekstowych
 • Funkcje implode i explode
 • Wyszukiwanie ciągu w tekście funkcja strpos()
 • Zamiana ciągu na wielkie litery
 • Funkcja substr().

 

Wyrażenia regularne

 • Tworzenie wyrażeń regularnych
 • Wzorce wyrażeń regularnych
 • Praktyczne zastosowanie wyrażeń regularnych w formularzach

 

Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP

 • Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP z nagłówkami
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu PHP bez nagłówków

Tworzenie, otwieranie i usuwanie plików

 • Tryby otwarcia plików
 • Czytanie plików
 • Definicja uchwytów plików
 • Zapis do pliku

 Współpraca z bazami danych

 • Połącznie z bazą danych
 • Zamykanie połączenia
 • Pobieranie danych z bazy danych
 • Wstawianie danych przez formularz HTML
 • Podstawowe wiadomości o zabezpieczeniach dostępu do baz danych

Programowanie obiektowe

 • Podstawy teoretyczne programowania obiektowego
 • Tworzenie klas
 • Obiekty
 • Definiowanie metod
 • Metody dziedziczenia
 • Konstruktory i destruktory
 • Deklaracja zmiennych w klasach

 Filtrowanie niebezpiecznych znaków

 • Podstawowe metody zapobiegania włamaniom na stronę
 • Podstawy bezpieczeństwa witryny internetowej

Jak zamówić szkolenie ?

mail: biuro@edumade.pl

telefon: 12 313 06 06

Szkolenia Excel

Szkolenia MS Excel

Szkolenia Excel

Szkolenia Excel: w zakresie szkoleń MS Excel oferujemy szkolenia dla początkujących , szkolenia dla zaawansowanych oraz VBA w Excel dla początkujących i zaawansowanych

Szkolenie  dla początkujących.

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat arkusza kalkulacyjnego MS  Excel. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane podstawą obsługi programu, zapoznanie ze środowiskiem programu, definicje komórek, arkuszy i skoroszytów. Ponadto na szkoleniu omawiane są podstawy użycia formuł i funkcji, stosowanie wykresów oraz wstęp do analizy danych. Dowiedz się więcej…

 

 

Szkolenie  dla zaawansowanych. 

Program już wkrótce !

 

 

Szkolenie VBA w Excel dla początkujących.

 

Program już wkrótce !