Programowanie w języku PYTHON

Programowanie w języku Python

Programowanie w języku Python

Programowanie w języku Python – Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat Programowania w Python. W czasie szkolenia poruszane są min zagadnienia związane z konfiguracją, wprowadzenie do IDLE, Typy danych, zmienne, pętle while, pętle for, listy i słowniki, funkcje, wprowadzenie do programowania obiektowego, Tworzenie interfejsów GUI, podstawy grafiki i dźwięku w Python

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godzin).

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego.
Ceny:

 • 1 670 zł /os
 • Każda kolejna osoba 970 zł
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

python

 

Programowanie w języku Python- podstawy. Program szkolenia:

 

Wprowadzenie

 • Podstawy programowania, algorytmy
 • Zmienne
 • Konfiguracja Pythona
 • Deklarowanie zmiennych
 • Wprowadzenie do środowiska IDLE
 • Operatory
 • przykłady

Podstawy języka Python

 • Sekwencje specjalne
 • Operacje na liczbach
 • Interakcje z użytkownikiem
 • Metody łańcucha
 • Konwersje typów

 Instrukcje sterujące

 • Pętle While
 • Instrukcje warunkowe if
 • Pętle Else
 • Stosowanie instrukcji Elif
 • Warunki złożone
 • Instrukcja for
 • Łańcuchy i indeksowanie łańcuchów, ciągi tekstowe

Funkcje

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Funkcje użytkownika
 • Zmienne globalne i stałe
 • Funkcje z argumentami
 • Funkcje bez argumentów zwracające wartość

Pliki i operacje na plikach

 • Obsługa wyjątków
 • Odczytywanie danych z plików tekstowych
 • Zapisywanie danych do pliku tekstowego

Podstawy programowania obiektowego w Python

 • Podstawy programowania obiektowego
 • Tworzenie klas, metod i obiektów
 • Używanie konstruktorów
 • Wykorzystanie atrybutów klasy i metod statycznych
 • Hermetyzacja obiektów
 • Polimorfizm
 • Wysyłanie i odbieranie komunikatów

Tworzenie interfejsów GUI.

 • Programowanie sterowane zdarzeniami
 • Używanie przycisków
 • Tworzenie interfejsu GUI przy użyciu klasy
 • Widżety- wstęp

Grafika, dźwięk i animacja

 • Wprowadzenie do pakietów pygame i livewires
 • Tworzenie okna graficznego
 • Odczyt klawiatury
 • Tworzenie animacji