MS SQL

Strefa kursanta

Szkolenie – podstawy MS SQL

SQL Serwer dla początkujących

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat projektowania baz danych w programie MS SQL Serwer. Podczas szkolenia omawiamy  zagadnienia związane z budowaniem tabel i relacji pomiędzy nimi, wykonujemy proste kwerendy oraz ich zastosowanie. Ponadto na szkoleniu poruszamy podstawowe zagadnienia związane z prostymi podzapytaniami oraz funkcje agregujące. 

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin)

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego
Ceny:

 • 1 160 zł /os
 • Każda kolejna osoba 490 zł – przy zamówieniu minimum 3 osób.
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

SQL Serwer
SQL Serwer dla początkujących

Szczegółowy plan szkolenia:

Podstawowe  informacje o bazach danych w SQL Serwer:

  • Co to jest SQL?
  • Pojęcie i struktura tabeli
  • Wstęp do postaci normalnych baz danych
  • Klucze główne i obce
  • Podstawowe wiadomości o indeksowaniu kolumn
  • Wady i zalety indeksów
  • Typy pól
  • Powiązania między tabelami

Wprowadzenie do Microsoft SQL Server

  • Środowisko programistyczne w języku SQL
  • Wprowadzenie do SQL Server Management Studio (SSMS)

Język SQL

  • Funkcje i operatory
  • Warunki ograniczające (LIKE, BETWEEN… AND, IS Null, IN)
  • podstawy zapytań SELECT
  • Klauzula WHERE
  • Filtrowanie wyników zapytań
  • Sortowanie danych w MS SQL
  • Grupowanie danych w MS SQL
  • Ograniczanie ilość wyświetlanych danych w MS SQL
  • Łączenie tabel w MS SQL (JOIN, UNION, EXCEPT)
  • Podstawy tworzenia i modyfikacji tabel (CREATE TABLE, ALTER TABLE)
  • Modyfikacja danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
  • Funkcje agregujące (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX)
  • Zastosowanie funkcji agregujących
  • Tworzenie podzapytań (prostych, złożonych, jednowierszowych, wielowierszowych)

.

Programowanie w języku PYTHON

Python

Programowanie w języku Python

Programowanie w języku Python

Programowanie w języku Python – Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat Programowania w Python. W czasie szkolenia poruszane są min zagadnienia związane z konfiguracją, wprowadzenie do IDLE, Typy danych, zmienne, pętle while, pętle for, listy i słowniki, funkcje, wprowadzenie do programowania obiektowego, Tworzenie interfejsów GUI, podstawy grafiki i dźwięku w Python

 Szkolenie trwa 3 dni (24 godzin).

 

Szkolenie zamknięte, realizowane w salach zamawiającego.
Ceny:

 • 1 670 zł /os
 • Każda kolejna osoba 970 zł
 • Rabaty dla większych grup
 • Możliwe szkolenie dla jednej osoby.
Cena obejmuje:

 • Szkolenie wg programu na stronie www.edumade.pl
 • Podręczniki związane z tematyką szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania wykorzystane w szkoleniu.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • 14 dniowe wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia.
 • Strefa kursanta dla uczestników szkoleń ze wsparciem trenera.
 • Możliwość zmiany programu szkolenia.

 Sprawdź terminy szkoleń otwartych:

python

 

Programowanie w języku Python- podstawy. Program szkolenia:

 

Wprowadzenie

 • Podstawy programowania, algorytmy
 • Zmienne
 • Konfiguracja Pythona
 • Deklarowanie zmiennych
 • Wprowadzenie do środowiska IDLE
 • Operatory
 • przykłady

Podstawy języka Python

 • Sekwencje specjalne
 • Operacje na liczbach
 • Interakcje z użytkownikiem
 • Metody łańcucha
 • Konwersje typów

 Instrukcje sterujące

 • Pętle While
 • Instrukcje warunkowe if
 • Pętle Else
 • Stosowanie instrukcji Elif
 • Warunki złożone
 • Instrukcja for
 • Łańcuchy i indeksowanie łańcuchów, ciągi tekstowe

Funkcje

 • Omówienie podstawowych funkcji.
 • Funkcje użytkownika
 • Zmienne globalne i stałe
 • Funkcje z argumentami
 • Funkcje bez argumentów zwracające wartość

Pliki i operacje na plikach

 • Obsługa wyjątków
 • Odczytywanie danych z plików tekstowych
 • Zapisywanie danych do pliku tekstowego

Podstawy programowania obiektowego w Python

 • Podstawy programowania obiektowego
 • Tworzenie klas, metod i obiektów
 • Używanie konstruktorów
 • Wykorzystanie atrybutów klasy i metod statycznych
 • Hermetyzacja obiektów
 • Polimorfizm
 • Wysyłanie i odbieranie komunikatów

Tworzenie interfejsów GUI.

 • Programowanie sterowane zdarzeniami
 • Używanie przycisków
 • Tworzenie interfejsu GUI przy użyciu klasy
 • Widżety- wstęp

Grafika, dźwięk i animacja

 • Wprowadzenie do pakietów pygame i livewires
 • Tworzenie okna graficznego
 • Odczyt klawiatury
 • Tworzenie animacji