Uwaga : Serwis jest w trakcie przebudowy !

Nasza specjalność to bazy danych: MS SQL, Oracle, MySql, na każdym stopniu zaawansowania. Nasi trenerzy są profesjonalistami w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

MS Access

jak zrobić kwerendę wybierającą w Access

 • Jak zaprojektować bazę danych ?
 • Nazewnictwo obiektów w bazie danych Access.
 • Ustawiamy klucze podstawowe i klucze obce
 • Omówienie podstawowych opcji menu.
 • Przegląd obiektów .
 • Opcje sortowanie i wyszukiwania rekordów.
 • Najczęściej wykorzystywane opcje przełączania widoków obiektów w MS Access.
 • Poznajemy maski wprowadzania.
 • Definiowanie reguł sprawdzania poprawności.
 • Poznajemy wartości domyślne
 • Robimy kwerendy wyszukujące.
 • definiujemy pola obliczeniowe w kwerendach
 • Wykonujemy prosty formularz za pomocą kreatora
 • Używamy formanty na formularzach MS Access.

Na szkoleniu “Access dla zaawansowanych” poznajemy między innymi:

 • Definiujemy indeksy tablic
 • Poznajemy postacie normalne bazy danych
 • poznajemy typy relacji, więzy integralności.
 • Inne typy pól: OLE, hiperłącza, typy logiczne.
 • omawiamy Kwerendy krzyżowe.
 • szczegóły kwerend funkcjonalnych.
 • Poznajemy kwerendy administracyjne
 • Poznajemy składnię instrukcji SELECT.
 • Kwerenda wybierająca z klauzulą WHERE.
 • Jak działają operatory min. AND, OR, NOT, kolejność operatorów.
 • Jak radzić sobie z wartościami NULL
 • Tworzymy podformularze
 • Funkcje grupujące w podformularzach.
 • Wartości domyślne formantów.
 • Obsługa zdarzeń w formularzach i podformularzach.

MS SQL Server

szkolenia
MS SQL
 • SQL  w MS SQL Server dla początkujących
 • SQL  w MS SQL Server  dla zaawansowanych
 • Programowanie T-SQL  w MS SQL Serwer  dla zaawansowanych.

Oracle

 • SQL w  Oracle szkolenie dla początkujących.
 • SQL w ORACLE dla zaawansowanych
 • PL/SQL dla początkujących
 • Administracja bazą danych ORACLE

MySQL

Oprogramowanie biurowe:

MS Excel

MS Word

MS Power Point

MS Outlook

Szkolenia specjalistyczne:

XML

UML